Melde deg inn i Viqueens

Vanlig medlemskap (medlemskontigent) i Viqueens koster kr. 300, – per år.
ViqueensVenn (støttemedlemskap) koster 500,- pr år og her får du blant annet en supporter t-skjorte + mye mer,
se her.

Innmelding for utøvere som vil være et aktivt medlem:
Vi tar inn nye utøvere i forbindelse med oppstart og uttak i august.

For utøvere fra andre klubber gjelder overgangsreglementet.

Overgangsvinduet er kun åpent fra 1. august til midnatt 30. september. Utøver/foresatt må fylle ut dette overgangsskjemaet og sende det inn til oss på styret@viqueens.no. Reglene for overgang finner du her, kapittel 9 side 22.

Semesteravgift 2021/2022
Semesteravgiften blir normalt fakturert to ganger i sesongen med forfall 15. september og 20. januar

SENIORTRENINGPRIS PER SEMESTER
Spirit (konkurranselag)
6 timer per uke
kr. 3 600, -
Force (konkurranselag)6 timer per ukekr 3 600,-
Royals (konkurranselag)
6 timer per ukekr 3 600,-
V5 (konkurranselag)
4 timer per ukekr 3 000,-
Intro (Nybegynnere junior og senior)
2 timer per ukekr 1 500,-(inkl medlemsavgiften)
De siste månedene/ukene før konkurranse og mesterskap vil det være ekstratreninger i tillegg til de faste treningstidene.
JUNIORLAG
 TRENING
PRIS PER SEMESTER
Incredible (konkurranselag) 
6 timer per uke
kr. 3 600, -
Unique (konkurranselag)
6 timer per uke
kr. 3 600, -
Amazing (konkurranselag) 
5 timer per uke
kr. 3 250, -
Attitude (konkurranselag)
5 timer per uke
kr. 3 250, -
Surprise (konkurranselag)
 4 timer per uke 
kr. 2 500, -
Intro (Nybegynnere junior og senior)
 2 timer per uke
 kr. 1 500, - (inkl. medlemsavgiften)PEEWEE- OG MINILAG
 TRENING
PRIS PR. SEMESTER
Smallstars (erfaren) 
4 timer per uke 
kr. 2 500, -
Magic (erfaren) 
3,5 timer per uke
 kr. 2 300, -
Adorable 
3 timer per uke
 kr. 2 100, -
Smash3 timer per uke
 kr. 2 100, -
Dream
2 timer per uke
kr. 2 000, -
Fantasy
1,5 timer per ukekr. 1 800, -
Princess
1,5 timer per ukekr. 1 800, -


NB! Det refunderes ikke semesteravgift eller andre utlegg dersom en utøver velger å slutte midt i sesongen!
Utmelding må skje via vår utmeldingsside.

 • Alle utøvere må betale lisens til Norges Amerikanske Idretters forbund.
  • Lisensen for junior- og seniorutøvere er kr. 475,-
  • Mini & Peewee må betale en aktivitetslisens på kr. 125,-
  • Alle lisenser vil være helårslisenser som følger sesongen, altså f.o.m. 1.aug t.o.m. 31.juli.
   Lisensavgiften bidrar blant annet til å dekke administrasjonskostnader som forbundet har i sin operative drift.


 • Som alle andre foreninger og klubber i Norge, så er vi tuftet på frivillighet, og er helt avhengig av dugnadsinnsats i klubben. Vi har store utgifter til halleie, og søker både refusjoner, tilskudd, og støtte der vi kan. Allikevel trenger vi dugnader. Alle utøvere vil måtte delta på 1 dugnad i semesteret, for å bidra til fellesskapet.

 • Det må beregnes utgifter i forbindelse med reiser til konkurranser for konkurranselagene.
  Og for elitelagene må det i tillegg beregnes utgifter i forbindelse med reiser til mesterskap og konkurranser i utlandet.

  Viqueens holder til i vår egen hall på Ulven i Persveien 22 (inngang på baksiden), og her foregår de fleste treningene.
  For full oversikt over treningstidene her