Om oss

Viqueens Cheerleaders er Norges eldste og en av Norges største cheerklubber. Vi har 17 lag fra bredde til topp og leverer mange utøvere til de norske landslagene. Vi er en av Norges mestvinnende klubb gjennom tidene og kan vise til utallige meritter både i nasjonal og internasjonal sammenheng - bare ta en titt her. 

Viqueens holder til i Oslo i en hall på Ulven og har medlemmer fra store deler av Oslo og omegn.

Les mer om hvem som drifter det administrative og sportslige i klubben her.


Vår visjon: 

«One TEAM – sammen skaper vi vinnere»


Visjonen skal sammen med verdiene våre prege alt vi gjør i Viqueens Cheerleaders. Både som organisasjon og som enkeltpersoner – utøvere, trenere, ledere, foreldre. Vi er ETT team – EN klubb i Viqueens Cheerleaders

Å skape vinnere handler absolutt ikke bare om å vinne konkurranser. Det handler om å mestre, og lykkes med det vi har satt seg som mål – små og store. Det handler om å føle mestring, om å utvikle seg, og om å forbedre seg litt hver eneste dag. Vi ønsker å pushe grensene og utfordre hverandre. 

Det handler selvfølgelig også om resultater – vi ønsker å vinne, og er ikke redd for å si det – men det handler også om å lykkes for deg personlig, for laget og for klubben. I dette ligger det et viktig prinsipp at vi må lykkes med bredde for å skape gode resultater på toppen.

Vi tror på at topp bidrar til å inspirere, utvikle og bidra positivt til rekruttering til bredden. 


One TEAM – referer til verdiene våre. 

«Sammen»: Ingen vinner i cheerleading alene. Det er den ultimate lagidretten både på og utenfor matta, og skal vi utvikle oss videre, må vi gjøre det sammen. 

«Skaper»: Vinnere kommer ikke av seg selv. Det er som en klubb, med en god kultur 

«Vinnere»: Vinnere er de som lykkes med det de har satt seg som mål. Som finner glede i å prestere, mestre, og utvikle sammen. Hvor å skape relasjoner, jobbe med kvalitet, og gjøre hverandre gode er kjernen i det vi gjør. 


One TEAM

T – tilhørighet 

E – engasjement 

A – anerkjennelse

M – mot Tilhørighet: Vi er EN klubb. Vi hører sammen i et sterkt fellesskap, skaper idrettsglede sammen gjennom gode vennskap og relasjoner. Vi heier på hverandre. Vi er #Viqueensfamily! #OneTEAM

Engasjement: Vi engasjerer oss, inspirerer og tar ansvar for hverandre, klubben, for idretten, for frivilligheten – vi har fokus på glede, mestring og utvikling. 

Anerkjennelse: Vi skal gjennom å levere kvalitet i alle ledd fra sportslig aktivitet til organisering og drift, være et kvalitetsstempel og en sterk merkevare. Vi er forbilder i ALT vi gjør! 

Mot: Vi tør å gå foran, vi tør å utfordre hverandre til utvikling og forbedring. Vi tør å være tøffe, innovative og nyskapende. Alternativ: Vi tør å prøve, utfordre, mene og innovere. 


«Loyalty to Royalty»