Forsikring og skademelding

Alle våre medlemmer som er aktiv utøver eller trener på et lag, og som har betalt lisens, er forsikret gjennom forbundets forsikringsordning

Du kan lese mer om forbundets forsikring ved å klikke her

Reglene rundt lisens finner du her kap. 6 s. 20

Lisens faktureres en gang pr år, du kan selv administrere dine egne og dine barns lisenser på Minidrett.no

Det er to typer lisensforsikring. En grunnforsikring som er inkludert i lisensen, og en utvidet forsikring.
Hvorfor bør man velge utvidet forsikring? Forskjellen i vilkår finner du
her.

Skade skjedd etter 1. januar 2023 meldes her

Skade skjedd før 1. januar 2023 meldes her

NIFs barneidrettsforsikring
Barn er inntil de fyller 13 år dekket av en skadeforsikring som NIF (Norges idrettsforbund) Denne gjelder alle barn som er medlem i et idrettslag i forbundet, eller deltar i aktivitet i regi av klubb eller forbund. Gjelder ikke konkurranseutøvere, de må ha lisens fra sesongstart.
Mer informasjon på NIFs nettside, klikk
her!