Melde deg inn i Viqueens

Vanlig medlemskap (medlemskontigent) i Viqueens koster kr. 300, – per år.

Innmelding for utøvere som vil være et aktivt medlem:
Vi tar inn nye utøvere i forbindelse med oppstart og uttak i august. Er du født i 2013 og senere kan du sende henvendelse til innmelding@viqueens.no for å høre om ledig plass. Er du født i 2012 og tidligere må du melde deg på uttak og møte opp uttaksdagen for å få plass. Vi har plass til alle, men viktig for nivå inndeling.

For utøvere fra andre klubber gjelder overgangsreglementet. 

Overgangsvinduet er kun åpent fra 1. august til midnatt 30. september. Utøver/foresatt må fylle ut dette overgangsskjemaet og sende det inn til oss på styret@viqueens.no. Reglene for overgang finner du her, kapittel 9 side 22.


Treningsavgift 2023/2024
Treningsavgiften blir normalt fakturert to ganger i sesongen, ved oppstart og over nyttår. Det er en betalingsfrist på 14 dager fra faktura er mottatt. OBS! Husk å dobbeltsjekke at e-postadressen din stemmer slik at du mottar faktura. Øverst i høyre hjørne kan du logge inn å se dine fakturaer. Lag også en bruker i appen Idretten Online og motta notifikasjon på arrangementer og innlegg på nettsiden! Ta kontakt med okonomi@viqueens.no om du ikke har mottatt faktura.

I tillegg til treningsavgift må man beregne noen andre utgifter avhengig av lag og nivå, du kan lese om det her - 

SENIOR LAG (2008 ->)TRENINGPRIS PER SEMESTER
Spirit (konkurranselag)
6 timer per uke
Kr 3.750,-
Force (konkurranselag)6 timer per ukeKr 3.750,-
Royals (konkurranselag)
6 timer per ukeKr 3.750,-
Awesome (treningslag)3 timer per ukeKr 3.000,-
Intro (Nybegynnere junior og senior)
2 timer per uke (fra januar)Kr 2.000,- (+ medlemsavgift kr 300,-)De siste månedene/ukene før konkurranse og mesterskap vil det være ekstratreninger i tillegg til de faste treningstidene.
JUNIOR LAG (2009-2005)
 TRENING
PRIS PER SEMESTER
Incredible (konkurranselag) Level 5
6 timer per uke
Kr 3.750,-
Glory (konkurranselag) Level 46 timer per ukeKr 3.750,-
Amazing (konkurranselag) Level 3
5,5 timer per uke
Kr 3.450,-
Attitude (konkurranselag) Level 2
4 timer per uke
Kr 3.050,-
YOUTH LAG (2011-2009)

Unique (konkurranselag)* Level 4
6 time per uke
Kr 3.750,-
Surprise (konkurranselag) Level 34 timer per ukeKr 2.950,-
Smallstars (konkurranselag) Level 24 timer per ukeKr 2.950,-
Pride (Konkurranselag) Level 24 timer per ukeKr 2.950,-
Intro (Nybegynnere junior og senior)
 2 timer per uke (fra januar)
Kr. 2.000,-, (+ medlemsavgift kr 300,-)
*dersom overvekt av søkere til laget er 2008 eller eldre vil vi flytte laget til junior kategorien

PEEWEE LAG (2012-2014)
 TRENING
PRIS PR. SEMESTER
Magic (erfaren)
3 timer per uke
Kr 2.400,-
Smash2 timer per uke
Kr 2.100,-
Dream
2 timer per uke
Kr 2.100,-
MINI LAG (2017-2015)

Adorable
1,5 timer per uke
Kr 1.950,-
Fantasy
1,5 timer per ukeKr 1.950,-
Princess
1,5 timer per ukeKr 1.950,-


NB! Det refunderes ikke semesteravgift eller andre utlegg dersom en utøver velger å slutte midt i sesongen!
Utmelding må skje via vår utmeldingsside.

 • Alle utøvere må betale lisens til Norges Amerikanske Idretters forbund. Se mer informasjon her
  • Lisensen for youth, junior- og seniorutøvere er kr. 625,-
  • Mini & Peewee betaleraktivitets kontingent kr 175,-
  • Alle lisenser vil være helårslisenser som følger sesongen, altså f.o.m. 1.aug t.o.m. 31.juli.
   Lisensavgiften bidrar blant annet til å dekke administrasjonskostnader som forbundet har i sin operative drift og forsikring. 


 • Som alle andre foreninger og klubber i Norge, så er vi tuftet på frivillighet, og er helt avhengig av dugnadsinnsats i klubben. Vi har store utgifter til halleie, og søker både refusjoner, tilskudd, og støtte der vi kan. Allikevel trenger vi dugnader. Alle utøvere vil måtte delta på 2 dugnader iløpet av en sesong, for å bidra til fellesskapet.

 • Det må beregnes utgifter i forbindelse med reiser til konkurranser for konkurranselagene.
  Og for elitelagene må det i tillegg beregnes utgifter i forbindelse med reiser til treningsleir, mesterskap og konkurranser i utlandet. Se egen oversikt over estimerte kostnader for sesongen 2023/2024.

  Viqueens holder til i vår egen hall på Ulven i Persveien 22 (inngang på baksiden), og her foregår de fleste treningene.
  For full oversikt over treningstidene her