Vær en god idrettsforelder

 1. Du kan oppmuntre barna dine, men la dem selv ta den endelige avgjørelsen hvor mye og på hvilket nivå de ønsker å delta. Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett hos oss, ikke du.

 2. Motiver barna til å være positive på trening, og lær dem å håndtere både medgang og motgang. Det samme gjelder deg.

 3. Ved at du selv er fysisk aktiv kan du bli en god rollemodell for dine barns deltagelse i idrett.

 4. Det er viktig at du som forelder vet at barn på samme alder kan være på ulike stadier i utvikling og modenhet.

 5. Skap gode relasjoner til de andre foreldrene, applauder alle utøvere og lag, – skap heiagjenger som heier på alle.

 6. Støtt og respekter trenerne og den jobben de gjør, lær barna å gjøre det samme.

 7. Vis god sportsånd, respekter regler, dommeravgjørelser og arrangørens beslutninger i arrangementer der dine barn er med. Dette er viktig selv
  om du har andre oppfatninger eller er uenig.

 8. Du kan bidra best ved å samarbeide med og støtte det idrettsmiljøet barna er med i. Vær bevisst din oppgave som rollemodell for dine barn, vis respekt for de regler som klubben har satt.

 9. Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om.

Husk at det viktigste av alt er trivsel, idrettsglede og vennskap