Innkalling til Årsmøte i Viqueens Cheerleaders

Innkalling til Årsmøte i Viqueens Cheerleaders


Tid


Sted

Vis kart

Innkalling til Årsmøte i Viqueens Cheerleaders 2022 
Da er tiden kommet for et nytt årsmøte, og nye styrerepresentanter skal velges for sesongen 2022/2023. Fullstendig saksliste publiseres på www.viqueens.no en uke før årsmøtet

For å ha stemmerett på årsmøte må man: 

  • være over 15 år
  • vært medlem i klubben i minst en måned
  • betalt medlemsavgiften på 300,- (senest en måned i forkant) 

Interesse for medlemsskap i Viqueens må meldes inn til okonomi@viqueens.no. Støttemedlemsskapet koster kr 300,- og betalingen må være registrert betalt SENEST 28. mars 2022

Dersom du har forslag til saker som skal tas opp må dette sendes inn til styret@viqueens.no minimum 2 uker før årsmøtet avholdes, dvs innen 14. mars 2022. 

I NIFs lov § 2-4 heter det at: 

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.” 


Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyret pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter, mister idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen. 

Har du et ønske om stille til valg i styret? Da ber vi deg om å sende en mail til leder av valgkomiteen, Marianne Halsnes Knutsen, mail: valgkomite@viqueens.no og fortelle hva du ønsker å bidra med - og skriv gjerne noen setninger om deg selv så valgkomiteen vet hvem du er! 

Sportslig hilsen 

Styret i Viqueens Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.