Årsmøte Viqueens Cheerleaders 2021


Arrangør: Styret
Påmeldingsfrist: 22.03.2021 18:00

Tid


Styret i Viqueens Cheerleaders kaller inn til årsmøte onsdag 24. mars kl. 19.00. 

For å delta må du melde deg på arrangementet via denne invitasjonen. Du vil deretter motta en epost med link til Teamsmøtet. 


Dagsorden for årsmøtet: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 

2. Godkjenne innkallingen 

3. Godkjenne sakslisten 

4. Velge møteleder, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen 

5. Godkjenne årsberetningen 2020 

6. Godkjenne årsregnskapet 2020 

7. Fastsette medlemskontingent 

8. Vedta budsjett 2021 

9. Behandle innkomne forslag og saker 

10. Valg av leder, nestleder, 6 medlemmer, 2 varamedlemmer 

11. Valg av valgkomite; leder og 2 øvrige medlemmer Velkommen!


Velkommen! 


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.